Om sofie

Sofie är ett system för samlingshantering som utvecklas vid, och tillhandahålls av, Västerbottens museum. Programmet hanterar föremålssamlingar och fotosamlingar, med mera. Sofie nyttjas i dagsläget av mer än 400 kunder – på museer, hembygdsföreningar och kommunarkiv.

Testa nya Sofie (webbaserad)

Nu kan du testa nya Sofie! Läs mer hur du går tillväga på bloggen. Är du nöjd med vad du ser i demon? Se nedan hur man beställer nyinstallation eller uppgradering!

Beställning Sofie 8

Gällande nya Sofie (Sofie 8) har vi satt upp en jämförande tabell som beskriver de tre olika utgåvorna av Sofie. För att beställa använda denna länk: Beställ Nya Sofie

E-postlista

Anslut dig till vår e-postlista så får du våra e-postutskick och nyhetsbrev.