Sofie

SOFIE är ett system för samlingshantering som utvecklats vid, och tillhandahålls av, Västerbottens museum. Programmet kan hantera föremålssamlingar, fotografiska bilder, in- och utlåning av föremål samt fornlämningar, arkiv och en webbapplikation.

SOFIE nyttjas i dagsläget av mer än 400 kunder – på museer, i hemslöjdsföreningar och studieförbund. Programmet passar främst för små och medelstora enheter.

Sofie 8

Just nu pågår utveckling av Sofie 8, vilket är ett generationsskifte i systemet. Sofie 8 kommer att bli helt webbaserat, vilket innebär att man använder webbläsaren (t.ex. Internet Explorer eller Apple Safari) vid allt arbete med Sofie. Det kommer också innebära att man på ett enkelt sätt kan lägga ut hela eller delar av sina samlingar på webben. Publiken kommer därmed att kunna ta del av ert material, men det kommer även finnas möjlighet att låta besökarna själva bidra med kompletterande uppgifter eller till och med helt nya objekt.

Följ utvecklingen av Sofie 8

Gå direkt till användarenkäten för Sofie 8

Registrera dig på forumet

Du är välkommen att registrera dig på forumet. Där kommer nyheter från oss att finnas. Där kan du ställa frågor och delta i diskussioner. Forumet skall vara den naturlig kontaktpunkten för oss alla som på något sätt är knutna till Sofie. Det är enkelt att registrera och behöver du hjälp så finns det en Instruktion för att bli medlem