Användarenkät

Vi genomför just nu en enkät till er som använder Sofie. Denna första enkät handlar främst om att sätta upp ramarna för det nya systemet. Det är viktigt för oss att så många som möjligt går in ochbesvara enkäten så att vi får en så bra totalbild som möjligt av nuläget och era önskemål och förväntningar på Sofie 8. Gå in till enkäten på denna adress:

Till enkäten om Sofie 8