Utvecklingen har börjat

Nu har äntligen utvecklingen av Sofie 8 dragit igång på allvar. I början av en utveckling handlar mycket om att jobba med målbilder, visioner, vägval och riktlinjer. Sofie har en styrgrupp på Västerbottens Museum som hjälper utvecklingen med just detta . Nedanstående är den vision styrgruppen enats om för Sofie:

Sofie skall vara det användarnära och självklara samlingshanteringssystemet vid svenska museer, föreningar och kommuner för förvaltning och publicering av samlingar och som följer internationella standarder och som publiken kan interagera med.

Efter att ha kommit överens om ovanstående viktiga hörnstenar i utvecklingen har så äntligen det faktiska arbetet inletts. Sofie kommer att baseras på det USA-baserade samlingshanteringssystemet Omeka. Omeka uppfyller långt ifrån alla de krav som Sofies användare ställer på Sofie 8, vilket gör att vi kommer att Sofie-anpassa Omeka med framförallt plugins. Just för tillfället pågår utvecklingen av ett plugin för hantering av personer och relationer mellan objekt och personer. Nedan är skärmdumpar av pågående utveckling:

Skärmklipp1

Skärmklipp2

Skärmklipp3