Tillstånd och vårdåtgärder

Nu börjar funktionaliteten för att hantera tillstånd och vård liknande dagens Sofie att ta form även i Sofie 8. Här nedan är ett exempel på hur det ser ut i dagsläget på våra utvecklingsservrar:

Vård och tillstånd

Som ni ser så försöker vi göra det så likt som möjligt så att ni ska känna igen er när ni börjar använda Sofie 8!