Personer i bild

Nu är funktionen för att hantera personer i bild utvecklad. Så här ser den biten ut i Sofie 8:
personer i bild

När man vill lägga till en person ser inmatningsfälten ut så här:

inmatning av ny person i bild

Naturligtvis kan man flytta markören (den röda ringen) på bilden för att markera rätt del av bilden.