Sofietips: Maximerade fönster

Sofie 7

Kanske har du varit med om detta: Att du inte kan se den översta posten i listan och inte heller kan du se kolumnrubrikerna eller listpanelen med alla knappar. Eller så ser du inte hela blanketten; den översta delen av blanketten syns inte.

Vad beror detta på och vad kan man göra åt det?

401Klicka för att se större

402Klicka för att se större

Fönstret är maximerat

Om man klickar på den här knappen (rosa pil), eller om man dubbelklickar på fönsterlisten (gul pil), så maximeras fönstret. I Sofie bör man undvika detta. Sofie är inte anpassat för att maximera fönster.

403

Gör så här

Återställ fönstret med den här knappen:

404