Sofietips: Om ett fönster låser sig

Sofie 7

Om ett fönster låser sig och inte går att stänga på vanligt sätt, prova då Ctrl punkt.
Alltså: håll ner Ctrl-tangenten och tryck på punkt. Det brukar hjälpa.