Migrering av data

Nu har vi jobbat med datamigreringen och lyckats exportera data från Sofie 7 och importera den i Sofie 8. Nedanstående är sådant som vi hittat under arbetets gång och som kan beröra er i datamigreringen:

  1. Relationer till icke existerande personposter. Om ni har skapat en relation mellan ett objekt och en person och sedan tagit bort personen. Då finns relationen till objektet kvar, men det relaterar inte till någon person. Dessa skräp-relationer kommer att raderas i migreringen, men det är rekommenderat att ni genomför denna städning innan datamigreringen. Det finns verktyg för att hitta dessa poster i Sofie 7.4, men det är inte nödvändigt för överföringen eftersom dessa raderas i migreringen.
  2. Personer i bild utan bild. Kanske har ni skrivit in personer i bild, men inte lagt in en bild. I Sofie 8 går det inte att skapa personer i bild på en bild som inte finns. Vi rekommenderar er därför att lägga in en bild till sådana poster, innan ni migrerar till Sofie 8. Har ni inmatade personer i bild, men ingen bild kopplad till posten, så kommer alltså personnamnen inte föras över till Sofie 8. Notera att personer i bild som hör till en bild naturligtvis kommer att migreras till Sofie 8.
  3. Publikation utan något objekt som publicerats däri. Använder ni publiceringsregistret är det så att alla publikationer förs över till Sofie 8, under förutsättning att de har någon relation till ett objekt. De publikationer som inte har något objekt relaterat till sig kommer inte att migreras till Sofie 8.
  4. Placering utan något objekt placerat där. Använder ni placeringsregistret kommer det att föras över till Sofie 8. De placeringar som inte har något objekt placerat hos sig kommer dock inte att migreras över.
  5. Bilder utan koppling till objekt. Alla kopplade bilder kommer att migreras över till Sofie 8. Hos vissa kan det dock finnas bilder som inte kopplats. Har ni några bilder i Sofies bildkataloger som inte kopplats kommer dessa inte att migreras över till Sofie 8, även om de ligger i de kataloger som skickas in till Västerbottens museum för migrering.

Denna lista kan komma att uppdateras om vi skulle identifiera ytterligare avvikelser från “fullständig och automatisk” migrering.