Sofietips: Personer i bild utan bild

Inför migreringen till Sofie 8 bör ni som använder fotoregistret se efter om ni har poster där ni har matat in namn i “Personer i bild” men där ingen bildfil är kopplad. Läs mer här.

Så här kan det se ut:

501

Gör så här för att hitta poster som har något inmatat i “Personer i bild” men saknar bild:

Gå in i registret Fotografi.

Klicka på Bilder > Poster som inte har bild.

Nu visas samtliga poster som inte har någon bild kopplad än.

Välj Sök > Sök i alla fält.

Gör en sökning i tabellen fg_Namelist på Unique_key = *

Unique_key = * plockar fram alla poster som har någonting inmatat i “Personer i bild”.

Se till att söka i aktuellt urval, det vill säga söka igenom de poster som du nu har framme i listan; de poster som saknar bild. Sökning i aktuellt urval gör man genom att trycka ner knappen näst längst till höger (se orange markering).

502

Klicka på förstoringsglaset längst till höger för att starta sökningen.

Nu visas samtliga poster som har något inmatat i “Personer i bild” men samtidigt saknar en bild. Informationen om Personer i bild kommer att följa med i migreringen till Sofie 8 även om blanketten saknar bild. Denna information kommer läggas på första bilden som laddas upp i Sofie 8 på objektet.