Sofietips: Städa bland dubbletter i personregistret

Sofie 7

Vi rekommenderar alla som ska migrera från Sofie 7 till Sofie 8 att gå igenom sitt personregister i Sofie 7 och se om där finns dubbletter. Det är rätt vanligt med dubbletter i personregistret.

701

Gå igenom dubbletterna och slå ihop dem. Läs mer i manualen om funktionen Slå ihop poster.

Det finns också i Sofie 7 två andra funktioner som man har god nytta av när man vill hitta och jämföra dubbletter: Unika & dubletter, Jämför poster.