Sofietips: Kontrollera katkod

Inför migrering till Sofie 8: Kontrollera i Sofie 7 att alla föremålsposter har en katkod.

Katkod = AR, HI, KO, NA

AR = arkeologiskt föremål
HI = kulturhistoriskt föremål
KO = konst
NA = naturhistoriskt föremål

Gör så här:

Se till att visa fältet katkod i en kolumn i föremålslistan. Se manualen för mer hjälp.

Tryck på knappen ”Välj alla” så att du med säkerhet vet att samtliga poster visas i listan.

img_valj_alla

Tryck på den lilla sorteringspilen som hör till kolumnen där du har fältet katkod.

katkod

Listan sorteras nu efter katkod och om det finns poster som saknar katkod så kommer de att hamna överst. Föremålsposter som saknar katkod kommer inte kunna importeras till Sofie 8, så om ni har poster utan katkod så se till att ge dem en korrekt kod (AR, HI, KO eller NA). Använd funktionen uppdatera urval för detta.