Kontrollera fält som inte exporteras vid migrering

Exporten från Sofie 7 känner av om det finns fält annat än i standardformat, men vi rekommenderar er ändå att kontrollera vilka fält som faktiskt exporteras och ännu viktigare; vilka som inte exporteras från Sofie 7. Det gör ni i export-verktyget i Sofie 7 genom att klicka på knapparna “Anpassa fält”, enligt bilden nedan.

Anpassa fält

De fält som inte har ett fält i kolumnen Sofie 8 kommer inte att exporteras. Om något av de fälten ändå skall exporteras behöver ni mappa dem till antingen ett befintligt ledigt Sofie 8-fält, eller ett nytt fält. För att försäkra er om att ni gör rätt bör ni ta kontakt med Västerbottens museum innan exporten och överföringen till Sofie 8 påbörjas!