Uppdatering 19/4 – versionsnyheter

Här följer information om vad som kommer i uppdateringen av nya Sofie (gäller enbart senaste versionen och inte 7.x eller lägre).

Ny funktionalitet

 • Fullständig export från Sofie
 • Export till Excel
 • Kopiera objekt
 • Sök objekt utifrån personer på bild
 • Obligatoriskt fält datum i tillstånd/vård
 • Se samtliga objekt i en samling vid klick på samlingens rubrik
 • Redigera kolumner i objektslistor
 • Sortera objektslistor utifrån en eller flera kolumner
 • Varning att spara vid ändringar på ett objekt
 • Enkel presentation av tidskod både i admin och publikt.
 • Spara objekt och fortsätt i redigeringsläge
 • Sökning på “Börjar med” samt “Slutar med”
 • Dölja avancerade objektsökningen för publika besökare
 • Visar objekttyp vid enkel sökning av objekt i sökresultatet
 • Se använt utrymme i Sofie (I Systeminformation)
 • Multiredigerera personrelationer för objekt
 • Möjligt att dölja vissa relationstyper vid utskrift.
 • Sök ut objekt på multipla bildnummer och spann
 • Exakt träff är numera förvald söktyp vid enkel utsökning
 • Objekttyp visas i sökresultaten vid enkel utsökning
 • Möjligt att sortera om orden i en ordlista

Utöver detta kommer en hel del fel rättningar!