Sommarledigt för supporten

Som alla vet så är det nu semestertider och telefonsupporten kommer att vara stängd mellan 4/7 – 8/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar 8/8.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i nya Sofie(Sofie 8). Om det uppstår en akut situation under perioden 25/7 – 8/8 går det bra att kontakta Västerbottens museums reception på 090-16 39 01 vardagar mellan 10-17. Då kommer de ringa in någon av oss för felavhjälpning enligt avtal. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.