Uppdatering 9/12 – versionsnyheter

Här följer en lista med ny funktionalitet som kommer med vår driftsättning Fredag 9/12

 • Utökade rättigheter för användare (Registrerare och Administratör)
 • Automatisk ifyllning av fälten inskrivet av/datum
 • Objektlistning – Sortering i numerisk ordning och möjlighet att ställa in egen kolumnbredd
 • Förbättrad utskriftsfunktion inkl. ny mall för fotografier
 • Nya fält i Publikationer, Personer och Tillstånd/vård
 • Slå ihop objekt/personer
 • Ny objekttyp Film
 • Dynamiska ordlistor
 • Förbättrad personhantering – Massredigering, avancerad person-sök
 • Tumnagelbilder – nya  inställningar samt bildomvandlings verktyg
 • Utökad sökfunktion – dölja fält publikt, söka efter filnamn, lista urval från snabbsök och söka objekt utan personrelation.
 • Publika temat –
  • Grått färgtema
  • Objekttyps översikt på startsida
  • Bildtext flyttad till under bild
  • Tillgänglighetsanpassningar för bildspel
  • Valbar bildtyp/storlek för listningar
  • Valbar storlek på licensikon
  • Förbättrade utskriftsmöjligheter samt SEO uppdateringar
 • Historik (verktyg för att se vad som gjorts i systemet och av vem)
 • Obligatoriska fält och dubblett kontroll
 • Ordlistor tillagda med socknar för alla län i Sverige (källa: K-samsök)
 • Felrättningar