Uppdatering 7/3 – versionsnyheter

Hej!

Nu är det dags för uppdatering av Sofie 8 igen, nedan följer en översikt över vilka nyheter som kommer.

Administratör/registrering

 • Spara personliga sökningar.
 • Status sida för funktionen Omskapa bilder.
 • Förhandsgranskning av bild i objektlista samt visningssida av enskilda objekt (hover effekt).
 • Möjlighet att öppna bilder i pop-up medan man registrerar.
 • Massredigering av objekt/personer – lägga till/kopiera värde före och efter.
 • Ny användarroll – Skribent. (Liknar Registrerare men får inte se historik). Med denna nya användarroll har man möjligheten att ha en användare som kan redigera andras objekt och en som inte kan de. Samma gäller att göra publikt eller inte.
 • Möjlighet att välja antal objekt/rader per sida.
 • Möjlighet att förbjuda nerladdning av orginal bilder samt privata filer för användarrollerna registrerare, gäst och skribent.
 • Rubriker följer med när man scrolla i objektlistning.
 • Obligatoriska fält är markerade med * för objekt/personer.
 • Möjlighet att välja ytterligare en standard kolumn för sortering i objektlistningen.
 • Kan nu koppla personer i bild till personregistret.
 • Bredare layout för admin.
 • Visa objektinfo när man väljer objekt/bild i Utställningar.
 • Uppdaterad administration för nyckelord – paginering med enkel sök. (Denna kommer utökas vid nästa uppdatering).
 • Möjlighet att göra personer i bild publika samt att de går att söka på publikt.
 • Fältet Datum ändrad går nu att använda för sortering i objektlistningen.
 • Efter massredigering blir man nu dirigerade till sitt ursprungliga urval av objekt/personer.

Publika sidan

 • Möjlighet att söka efter personer i den avancerade objektsökningen på publika sidan.
 • Visa referens till relaterad publikation på den publika sidan.
 • Möjlighet att välja standard visningsläge för listningar på publika sidan.
 • Möjlighet att välja sökbara posttyper i snabbsök på publika sidan.

Både admin och publikt

 • Möjlighet att välja vilka sökkriterier som ska döljas i avancerade objekt/person sökningen.
 • Söka på flera objekttyper/samlingar samtidigt i avancerad objekt sökning.
 • Möjlighet att använda fritext, logiskt läge och exakt träff i avancerad objekt sökning.
 • Sök i spann för samtliga fält i avancerad objekt/person sökning

Nya fält i Sofie

Grundinformation

 • Samhör med specifikation (efter Samhör med)
 • Ankomstnummer (efter Accessionsnummer)
 • Diarienummer upphovsrättsavtal (efter Upphovsrätt specifikation)
 • Motivering till förvärvsbeslut (efter Förvärvsdatum)
 • Ämne 1-5 flyttades från objekttypsinformation (efter respektive Realnummer 1-5)

Objekttypsinformation

  • Farliga ämnen (för alla standard objekttyper)
  • Titel / undertitel (för Litteratur)
  • BildserieID (för Fotografi)
  • Artnamn latin + Artnamn svenska (för Naturhistoriska föremål)

Med vänliga hälsningar,
Erik Damber / Sofie-support