Supporten under sommaren

Hej alla Sofie-kunder!

Som alla vet så är det nu snart semestertider och supporten kommer att vara stängd t.o.m 9/7 – 27/7. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar. Telefonsupporten är avstängd mellan 1/7 t.o.m 10/8.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i Sofie 8. Om det uppstår en akut situation under perioden 9/7 – 27/7 går det bra att kontakta Västerbottens museums reception på 090-16 39 01 vardagar mellan 10-17. Då kommer de ringa in någon av oss för felavhjälpning enligt avtal. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Med vänliga hälsningar,

Benny Andersson / Sofie-support