Versionsnyheter 9/10

Admin

 • Visa relationer i objektlistningen om man väljer Detaljer (alla relationer visas)
 • Sofie tillåter inbäddning av externa iframes för utställningar, simple-pages. (OBS!! Endast trogna källor är tillåtna – youtube.com, vimeo.com, dailymotion.com, api.svt.se, tv4play.se, w.soundcloud.com, sketchfab.com).
 • Visa alltid markeringar med personer i bild på admin sida.
 • Visa sekretessmarkering för objekt, personer, samlingar, filer på alla admin sidor.
 • Gäst konton kan inte se poster med sekretess.
 • Poster med sekretess får inte vara publika
 • Fält som inte tillhör vald objekttyp rensas på information när man byter objekttyp.
 • Möjlighet att fortsätta redigera objekt när man lägger till ett nytt.
 • Tillbaka-knapp i redigeringsläge (bläddra i urval).
 • Använd ordlistor vid massredigering på samma sätt som i redigeringsläge (objekt/person).
 • Kom ihåg senast vald objekttyp när man skapar nytt objekt och använd det nästa gång.
 • Kunna välja standard objekttyp i objektlistningen.
 • Kunna välja alla fält i plugin HideElements (Dölja fält funktion)

Publik

 • Visa senast ändrade objekt på startsida (publikt).
 • Vi har skapat unikt ID för alla dela knappar så de finns möjlighet att dölja enstaka via CSS.

Admin/Publik

 • Kom ihåg senaste vald frågetyp.
 • Kom ihåg senaste valda posttyper i snabbsök.
 • Snabbsök på fält ska respektera frågetyp.
 • Inkludera personer och personer i bild i snabbsök. Separera publikt synliga söktexter.
 • Inkludera personer i bild när man visar relaterade objekt till en person.