Versionsnyheter 19/11

Administratör

 • Hierarkiska placeringar
 • Placering/förflyttning för objekt och samlingar
 • Datum/kalender för relationer och tillstånd/vård
 • Massredigering med stöd för datum/kalender. Personer och Placering kan minimeras
 • Simple pages heter nu Egna publika sidor
 • Tillstånd/vård finns med i snabbsök
 • Tillstånd/vård är sökbart för alla fält i avancerade objektsökningen
 • Möjlighet att ändra placeringsnamn
 • Hjälptext till de olika kategorierna i HideElements

Publikt

 • Max bredd 1660 pixlar används för stora skärmar
 • Integritetspolicy: text uppdaterade efter önskemål

Admin/publikt

 • Adaptiv förhandsgranskning av bilder
 • Fältgruppering: man kan nu separera fält med förvalt tecken. Avgränsare “före” visas alltid
 • Förslag vid avancerad sökning är aktiverat som standard för alla
 • Stöd för indexering av kommentarer beroende på om de är anonym/publik kommentar

Utöver detta så har en hel del buggfixxar gjorts.

Buggfix:

Ta bort alla fält för snabbsök på publika sidan.
Kom ihåg senaste vald frågetyp.
Sökindexeringsjobb och massaredigering sparade inte all relaterade data i sökindex.
Sökindexering av relaterade resurser funkar inte när man lägger till nytt, kopierar objekt.
Felaktigt laddning av ordlistor för sökning.
Poster med sekretess syns i listningar för gäst utan behörighet.
Hoppa inte i början av rullista vid val av flera alternativ.
Bildtext syns fortfarande på publika sidan även om man döljer den (via HideElements)

/Erik