Versionsnyheter 26/3 – 2019

Användarvänlighet

 • Tydligare navigering i menyer, menyn visar nu var en användare befinner sig.
 • Konsekvent namngivning och stil på knappar (del 1)
 • Konsekvent hjälptext i rullistor och kryssrutor (del 1)
 • Som standard är förstoringsglas på bilder aktiverat
 • Fältgrupperingssidan är omorganiserad och ska kunna fyllas i uppifrån och ner
 • Relationstyper, visar i tabellen hur många som har den relationen och länka till utsökning
 • Sofie meddelar hur många objekt som är kopplade till en relation när den tas bort
 • Export, exporternas inställningar är flyttade till en egen flik under menyn exportera, som heter Mina inställningar
 • Kommentarer, sajt-titel tas bort från ämne på notifieringar
 • Publika sidan, kontrastförbättringar i vissa teman
 • Personer i bild, pekaren täcker inte längre namnet på personen

Admin sida

 • Stöd för Hierarkiska placeringar i Import/export
 • Utseende > Konfigurera tema – nu möjlighet att infoga bilder och video i introduktionstext och sidfot.
 • Möjlighet till Sök och ersätt samt flytta för massredigering av objekt.

Publika sidan

 • Objektens visningssida, här visas i bildspel alla filtyper som har tumnagel (nu visas exempelvis pdf)
 • Bidra: Tillåt uppladdning av flera filer när man bidra