Versionsnyheter 17/6 – 2019

Ny release av Sofie 8 idag, nedan följer innehållet i denna uppdatering. En stor nyhet är en genomgång av användarvänligheten i Sofie, man kommer märka stor skillnad på layout och design efter uppdateringen.

Omdesign av administratörsvyn i Sofie 8 (WCAG 2.1 AA)

 • Tydligare navigering i menyer, systemet visar nu var användaren befinner sig.
 • Konsekvent namngivning, placering och stil på knappar.
 • Omdesign av meny, fliksystem, knappar, länkar, bakgrund och text för att nå konstrastmålet.
 • Konsekvens i tabeller och kryssrutor (tabeller gäller kommentarer, bidragstyper, egna publika sidor, utställningar, fältkontroll och besökarna. Kryssrutor är ordning, namngivning och förklarande text).
 • Enklare att välja omslagsbild för utställningar.
 • Inställningssida för kommentarer
 • Personer i bild – konsekvent utseende med resten av Sofies gränssnitt.
 • Förtydligande av rubriker, knappar och länkar.

Adminsidan

 • Sök och ersätt funktion vid massredigering av Personer.
 • Menyn Hotfix har bytt namn till Verktyg.
 • Titel visas för person då man skapar relation till objekt men även i avancerade sökfunktionen.
 • Samling – går nu att välja omslagsbild i redigeringsläge också.
 • Ny utskriftsmall Fotografier A4/3 st. (bildnr, bildtext)
 • Ny objektstatus – Gallrad och Saknas.
 • Svensk översättning av namnen på Plugins

Publika sidan

 • Som standard visas alla relaterade objekt för personer respektive samlingar på visningssidorna.

Utöver ovan nämna delar så har en hel del felrättningar också gjorts.

Nya fält och ändringar

 • Naturhistoriska föremål har fått nya fält och en bättre ordning på dem.
 • Nya fältnamn
  • Inspelning – Referens till undersökning
  • Inspelning – Omständigheter –> Insamling – Omständigheter
  • Inspelning – Syfte –> Insamling – Syfte
  • Inspelning – Lagringsmedium –> Lagringsmedium
 • Nya fält i Grundinformation: Fysisk beskrivning, Historik – Landskap (Fysisk beskrivning = Verbal beskrivning av objektets utseende)
 • Nya fält i Objekttypsinformation: Tillverkning – Landskap, Fyndort – Landskap, Fyndort – Underplats, Motiv – Underplats

Fälten Fyndort – Underplats respektive Motiv – Underplats = I fältet kan om ort angivelse saknas istället registreras namn på berg, sjö eller annat vattendrag när de är känt.

Sofie Arkiv

I och med denna release av Sofie 8 så har vi också färdigställt modulen Sofie Arkiv. Denna finns implementerad bakom kulisserna och kan driftsättas hos de kunder som beställer tjänsten. Detta görs här: http://sofie.vbm.se/om-sofie/bestall-sofie/

Välj Sofie Arkiv i utgåva. Ni kan även kika här för priser: http://sofie.vbm.se/om-sofie/jamfor-utgavor/. Ingår i detta gör även kompletta registreringsanvisningar samt ett komma igång dokument.