Versionsnyheter 29/8

Admin

  • Omeka uppdaterat till version 2.7
  • Hierarkisk vy för placeringar har nu ett grafiskt gränssnitt med möjlighet att öppna och stänga placeringar för bättre överblick
  • Ordnat mindre bugg då man inte längre såg var man befann sig i systemet på Fältkontroll och Placeringar
  •  Dolt Tillhör arkiv för andra objekttyper än Arkiv