Author Archives: admin

Support under sommaren 2020

Hej alla Sofie-kunder!

Som alla vet så är det nu snart semestertider och supporten kommer att vara stängd 20/7 – 17/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar. Telefonsupporten är avstängd mellan 6/7 t.o.m 17/8. Observera dock att det går bra att maila som vanlig fram till 20/7, detta gäller även akuta driftärenden.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i Sofie 8. Om det uppstår en akut situation under perioden 20/7 – 17/8 går det bra att kontakta vår samarbetspartner Team Norr som sköter akuta driftärenden under sommaren, de nås på: 090-690 31 00 vardagar mellan 10-17. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden. Uppge gärna att de gäller driften hos Västerbottens museum och Sofie som det gäller.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Med vänliga hälsningar,

Erik Damber / Sofie-support

Användarmötet 2019 – Sörmlands museum

Hej!

Snart är det dags för årets användarmöte. I år kommer vi hålla till på Sörmlands museum. Mötet är 16-17 oktober. Upplägget är samma som förra året med ett lunch-lunch möte. Länk till programmet hittar ni längst ner i detta inlägg.

Priser för årets användarmöte är:

650 kr /person för deltagande
350 kr /person för föreningar

För de som vill deltaga på middagen tillkommer en avgift på 385 kr /person (bordsvatten ingår, ej alkohol).

Anmälan: Skicka ett e-post till sofie-anmalan@helpdesk.vbm.se senast 4 oktober och ange antal personer som kommer samt om ni ska vara med på middagen. Inkludera även faktureringsadress. Glöm inte att bifoga information kring eventuella allergier eller specialkost.

Boende: Rum finns förbokade på Hotell Kompaniet. Uppge kod “SOFIE” vid bokning. Pris är 1171 kr per natt. 10 st rum är reserverade. De nås på 0155-288020 eller cc.kompaniet@choice.se. Andra hotell i närheten är Sunlight hotell, Scandic Hotell, Blommenhof hotell, God Morning hotell

Finns nu även 10 rum reserverade på Scandic Hotell, uppge kod “SOFIE” där vid bokning. Tel: 0500-293500 eller e-post: storahotellet@scandichotels.com

Program för användarmötet hittar du här!

Versionsnyheter 29/8

Admin

 • Omeka uppdaterat till version 2.7
 • Hierarkisk vy för placeringar har nu ett grafiskt gränssnitt med möjlighet att öppna och stänga placeringar för bättre överblick
 • Ordnat mindre bugg då man inte längre såg var man befann sig i systemet på Fältkontroll och Placeringar
 •  Dolt Tillhör arkiv för andra objekttyper än Arkiv

Support under sommaren 2019

Hej alla Sofie-kunder!

Som alla vet så är det nu snart semestertider och supporten kommer att vara stängd 8/7 – 5/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar. Telefonsupporten är avstängd mellan 8/7 t.o.m 5/8.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i Sofie 8. Om det uppstår en akut situation under perioden 8/7 – 5/8 går det bra att kontakta Västerbottens museums reception på 090-16 39 01 vardagar mellan 10-17. Då kommer de ringa in någon av oss för felavhjälpning enligt avtal. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Med vänliga hälsningar,

Erik Damber / Sofie-support

Versionsnyheter 17/6 – 2019

Ny release av Sofie 8 idag, nedan följer innehållet i denna uppdatering. En stor nyhet är en genomgång av användarvänligheten i Sofie, man kommer märka stor skillnad på layout och design efter uppdateringen.

Omdesign av administratörsvyn i Sofie 8 (WCAG 2.1 AA)

 • Tydligare navigering i menyer, systemet visar nu var användaren befinner sig.
 • Konsekvent namngivning, placering och stil på knappar.
 • Omdesign av meny, fliksystem, knappar, länkar, bakgrund och text för att nå konstrastmålet.
 • Konsekvens i tabeller och kryssrutor (tabeller gäller kommentarer, bidragstyper, egna publika sidor, utställningar, fältkontroll och besökarna. Kryssrutor är ordning, namngivning och förklarande text).
 • Enklare att välja omslagsbild för utställningar.
 • Inställningssida för kommentarer
 • Personer i bild – konsekvent utseende med resten av Sofies gränssnitt.
 • Förtydligande av rubriker, knappar och länkar.

Adminsidan

 • Sök och ersätt funktion vid massredigering av Personer.
 • Menyn Hotfix har bytt namn till Verktyg.
 • Titel visas för person då man skapar relation till objekt men även i avancerade sökfunktionen.
 • Samling – går nu att välja omslagsbild i redigeringsläge också.
 • Ny utskriftsmall Fotografier A4/3 st. (bildnr, bildtext)
 • Ny objektstatus – Gallrad och Saknas.
 • Svensk översättning av namnen på Plugins

Publika sidan

 • Som standard visas alla relaterade objekt för personer respektive samlingar på visningssidorna.

Utöver ovan nämna delar så har en hel del felrättningar också gjorts.

Nya fält och ändringar

 • Naturhistoriska föremål har fått nya fält och en bättre ordning på dem.
 • Nya fältnamn
  • Inspelning – Referens till undersökning
  • Inspelning – Omständigheter –> Insamling – Omständigheter
  • Inspelning – Syfte –> Insamling – Syfte
  • Inspelning – Lagringsmedium –> Lagringsmedium
 • Nya fält i Grundinformation: Fysisk beskrivning, Historik – Landskap (Fysisk beskrivning = Verbal beskrivning av objektets utseende)
 • Nya fält i Objekttypsinformation: Tillverkning – Landskap, Fyndort – Landskap, Fyndort – Underplats, Motiv – Underplats

Fälten Fyndort – Underplats respektive Motiv – Underplats = I fältet kan om ort angivelse saknas istället registreras namn på berg, sjö eller annat vattendrag när de är känt.

Sofie Arkiv

I och med denna release av Sofie 8 så har vi också färdigställt modulen Sofie Arkiv. Denna finns implementerad bakom kulisserna och kan driftsättas hos de kunder som beställer tjänsten. Detta görs här: http://sofie.vbm.se/om-sofie/bestall-sofie/

Välj Sofie Arkiv i utgåva. Ni kan även kika här för priser: http://sofie.vbm.se/om-sofie/jamfor-utgavor/. Ingår i detta gör även kompletta registreringsanvisningar samt ett komma igång dokument.

Versionsnyheter 26/3 – 2019

Användarvänlighet

 • Tydligare navigering i menyer, menyn visar nu var en användare befinner sig.
 • Konsekvent namngivning och stil på knappar (del 1)
 • Konsekvent hjälptext i rullistor och kryssrutor (del 1)
 • Som standard är förstoringsglas på bilder aktiverat
 • Fältgrupperingssidan är omorganiserad och ska kunna fyllas i uppifrån och ner
 • Relationstyper, visar i tabellen hur många som har den relationen och länka till utsökning
 • Sofie meddelar hur många objekt som är kopplade till en relation när den tas bort
 • Export, exporternas inställningar är flyttade till en egen flik under menyn exportera, som heter Mina inställningar
 • Kommentarer, sajt-titel tas bort från ämne på notifieringar
 • Publika sidan, kontrastförbättringar i vissa teman
 • Personer i bild, pekaren täcker inte längre namnet på personen

Admin sida

 • Stöd för Hierarkiska placeringar i Import/export
 • Utseende > Konfigurera tema – nu möjlighet att infoga bilder och video i introduktionstext och sidfot.
 • Möjlighet till Sök och ersätt samt flytta för massredigering av objekt.

Publika sidan

 • Objektens visningssida, här visas i bildspel alla filtyper som har tumnagel (nu visas exempelvis pdf)
 • Bidra: Tillåt uppladdning av flera filer när man bidra

Versionsnyheter 19/11

Administratör

 • Hierarkiska placeringar
 • Placering/förflyttning för objekt och samlingar
 • Datum/kalender för relationer och tillstånd/vård
 • Massredigering med stöd för datum/kalender. Personer och Placering kan minimeras
 • Simple pages heter nu Egna publika sidor
 • Tillstånd/vård finns med i snabbsök
 • Tillstånd/vård är sökbart för alla fält i avancerade objektsökningen
 • Möjlighet att ändra placeringsnamn
 • Hjälptext till de olika kategorierna i HideElements

Publikt

 • Max bredd 1660 pixlar används för stora skärmar
 • Integritetspolicy: text uppdaterade efter önskemål

Admin/publikt

 • Adaptiv förhandsgranskning av bilder
 • Fältgruppering: man kan nu separera fält med förvalt tecken. Avgränsare “före” visas alltid
 • Förslag vid avancerad sökning är aktiverat som standard för alla
 • Stöd för indexering av kommentarer beroende på om de är anonym/publik kommentar

Utöver detta så har en hel del buggfixxar gjorts.

Buggfix:

Ta bort alla fält för snabbsök på publika sidan.
Kom ihåg senaste vald frågetyp.
Sökindexeringsjobb och massaredigering sparade inte all relaterade data i sökindex.
Sökindexering av relaterade resurser funkar inte när man lägger till nytt, kopierar objekt.
Felaktigt laddning av ordlistor för sökning.
Poster med sekretess syns i listningar för gäst utan behörighet.
Hoppa inte i början av rullista vid val av flera alternativ.
Bildtext syns fortfarande på publika sidan även om man döljer den (via HideElements)

/Erik

Versionsnyheter 9/10

Admin

 • Visa relationer i objektlistningen om man väljer Detaljer (alla relationer visas)
 • Sofie tillåter inbäddning av externa iframes för utställningar, simple-pages. (OBS!! Endast trogna källor är tillåtna – youtube.com, vimeo.com, dailymotion.com, api.svt.se, tv4play.se, w.soundcloud.com, sketchfab.com).
 • Visa alltid markeringar med personer i bild på admin sida.
 • Visa sekretessmarkering för objekt, personer, samlingar, filer på alla admin sidor.
 • Gäst konton kan inte se poster med sekretess.
 • Poster med sekretess får inte vara publika
 • Fält som inte tillhör vald objekttyp rensas på information när man byter objekttyp.
 • Möjlighet att fortsätta redigera objekt när man lägger till ett nytt.
 • Tillbaka-knapp i redigeringsläge (bläddra i urval).
 • Använd ordlistor vid massredigering på samma sätt som i redigeringsläge (objekt/person).
 • Kom ihåg senast vald objekttyp när man skapar nytt objekt och använd det nästa gång.
 • Kunna välja standard objekttyp i objektlistningen.
 • Kunna välja alla fält i plugin HideElements (Dölja fält funktion)

Publik

 • Visa senast ändrade objekt på startsida (publikt).
 • Vi har skapat unikt ID för alla dela knappar så de finns möjlighet att dölja enstaka via CSS.

Admin/Publik

 • Kom ihåg senaste vald frågetyp.
 • Kom ihåg senaste valda posttyper i snabbsök.
 • Snabbsök på fält ska respektera frågetyp.
 • Inkludera personer och personer i bild i snabbsök. Separera publikt synliga söktexter.
 • Inkludera personer i bild när man visar relaterade objekt till en person.

 

Användarmötet 2018

Hej!

Snart är det dags för årets användarmöte. I år kommer vi hålla till på Norrköpings stadsmuseum. Mötet är 24-25 oktober. Upplägget är samma som förra året med ett lunch-lunch möte. Länk till programmet hittar ni längst ner i detta inlägg.

Priser för årets användarmöte är:

650 kr /person för deltagande
350 kr /person för föreningar

För de som vill deltaga på middagen tillkommer en avgift på 385 kr /person (bordsvatten ingår, ej alkohol).

Anmälan: Skicka ett e-post till sofie-anmalan@helpdesk.vbm.se senast 12 oktober och ange antal personer som kommer samt om ni ska vara med på middagen. Inkludera även faktureringsadress. Glöm inte att bifoga information kring eventuella allergier eller specialkost.

Boende: Rum finns förbokade på First hotel central i Norrköping. Uppge kod “Sofie 2018” vid bokning. Pris är 1135 kr per natt. De nås på 011-4953210 eller reception.central@firsthotels.se

Program för användarmötet hittar du här: Program