Author Archives: admin

Uppdatering 9/12 – versionsnyheter

Här följer en lista med ny funktionalitet som kommer med vår driftsättning Fredag 9/12

 • Utökade rättigheter för användare (Registrerare och Administratör)
 • Automatisk ifyllning av fälten inskrivet av/datum
 • Objektlistning – Sortering i numerisk ordning och möjlighet att ställa in egen kolumnbredd
 • Förbättrad utskriftsfunktion inkl. ny mall för fotografier
 • Nya fält i Publikationer, Personer och Tillstånd/vård
 • Slå ihop objekt/personer
 • Ny objekttyp Film
 • Dynamiska ordlistor
 • Förbättrad personhantering – Massredigering, avancerad person-sök
 • Tumnagelbilder – nya  inställningar samt bildomvandlings verktyg
 • Utökad sökfunktion – dölja fält publikt, söka efter filnamn, lista urval från snabbsök och söka objekt utan personrelation.
 • Publika temat –
  • Grått färgtema
  • Objekttyps översikt på startsida
  • Bildtext flyttad till under bild
  • Tillgänglighetsanpassningar för bildspel
  • Valbar bildtyp/storlek för listningar
  • Valbar storlek på licensikon
  • Förbättrade utskriftsmöjligheter samt SEO uppdateringar
 • Historik (verktyg för att se vad som gjorts i systemet och av vem)
 • Obligatoriska fält och dubblett kontroll
 • Ordlistor tillagda med socknar för alla län i Sverige (källa: K-samsök)
 • Felrättningar

Höstlov 1 nov – 4 nov

Hej!

Telefonsupport är stängd mellan 1-4 november. Går bra att maila in ärenden! Vid akuta åtgärder så håller vi koll på driften som vanligt, uppstår något så skicka ett mail, den är under övervakning hela veckan.

/Erik

På G

Hej alla,

Nu är semestern slut och vi är i full gång med utvecklingen av Sofie 8. Just nu arbetar utvecklingen med avancerad person sök samt en history logg. Detta kommer i nästa driftsättning.

/Erik

Sommarledigt för supporten

Som alla vet så är det nu semestertider och telefonsupporten kommer att vara stängd mellan 4/7 – 8/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar 8/8.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i nya Sofie(Sofie 8). Om det uppstår en akut situation under perioden 25/7 – 8/8 går det bra att kontakta Västerbottens museums reception på 090-16 39 01 vardagar mellan 10-17. Då kommer de ringa in någon av oss för felavhjälpning enligt avtal. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Kontrollera fält som inte exporteras vid migrering

Exporten från Sofie 7 känner av om det finns fält annat än i standardformat, men vi rekommenderar er ändå att kontrollera vilka fält som faktiskt exporteras och ännu viktigare; vilka som inte exporteras från Sofie 7. Det gör ni i export-verktyget i Sofie 7 genom att klicka på knapparna “Anpassa fält”, enligt bilden nedan.

Anpassa fält

De fält som inte har ett fält i kolumnen Sofie 8 kommer inte att exporteras. Om något av de fälten ändå skall exporteras behöver ni mappa dem till antingen ett befintligt ledigt Sofie 8-fält, eller ett nytt fält. För att försäkra er om att ni gör rätt bör ni ta kontakt med Västerbottens museum innan exporten och överföringen till Sofie 8 påbörjas!

Demo av nya Sofie

Vill du testa hur Sofie 8 ser ut för en besökare? Gå till:

http://demo.sofie.vbm.se

Vill du se hur den ser ut för en administratör?

Skicka ett e-post till sofie-support@helpdesk.vbm.se. Ange namn, e-post, telefonnummer och organisation så återkommer vi med inloggningsuppgifter samt var man loggar in.

Vill du beställa en uppgradering? Kolla in våra olika versioner och tag sedan kontakt med oss så kan vi komma överens om ett lämpligt förfarande.

Migrering av data

Nu har vi jobbat med datamigreringen och lyckats exportera data från Sofie 7 och importera den i Sofie 8. Nedanstående är sådant som vi hittat under arbetets gång och som kan beröra er i datamigreringen:

 1. Relationer till icke existerande personposter. Om ni har skapat en relation mellan ett objekt och en person och sedan tagit bort personen. Då finns relationen till objektet kvar, men det relaterar inte till någon person. Dessa skräp-relationer kommer att raderas i migreringen, men det är rekommenderat att ni genomför denna städning innan datamigreringen. Det finns verktyg för att hitta dessa poster i Sofie 7.4, men det är inte nödvändigt för överföringen eftersom dessa raderas i migreringen.
 2. Personer i bild utan bild. Kanske har ni skrivit in personer i bild, men inte lagt in en bild. I Sofie 8 går det inte att skapa personer i bild på en bild som inte finns. Vi rekommenderar er därför att lägga in en bild till sådana poster, innan ni migrerar till Sofie 8. Har ni inmatade personer i bild, men ingen bild kopplad till posten, så kommer alltså personnamnen inte föras över till Sofie 8. Notera att personer i bild som hör till en bild naturligtvis kommer att migreras till Sofie 8.
 3. Publikation utan något objekt som publicerats däri. Använder ni publiceringsregistret är det så att alla publikationer förs över till Sofie 8, under förutsättning att de har någon relation till ett objekt. De publikationer som inte har något objekt relaterat till sig kommer inte att migreras till Sofie 8.
 4. Placering utan något objekt placerat där. Använder ni placeringsregistret kommer det att föras över till Sofie 8. De placeringar som inte har något objekt placerat hos sig kommer dock inte att migreras över.
 5. Bilder utan koppling till objekt. Alla kopplade bilder kommer att migreras över till Sofie 8. Hos vissa kan det dock finnas bilder som inte kopplats. Har ni några bilder i Sofies bildkataloger som inte kopplats kommer dessa inte att migreras över till Sofie 8, även om de ligger i de kataloger som skickas in till Västerbottens museum för migrering.

Denna lista kan komma att uppdateras om vi skulle identifiera ytterligare avvikelser från “fullständig och automatisk” migrering.

Personer i bild

Nu är funktionen för att hantera personer i bild utvecklad. Så här ser den biten ut i Sofie 8:
personer i bild

När man vill lägga till en person ser inmatningsfälten ut så här:

inmatning av ny person i bild

Naturligtvis kan man flytta markören (den röda ringen) på bilden för att markera rätt del av bilden.