Support under sommaren 2021

Hej alla Sofie-kunder!

Nu är det snart semestertider och ordinarie Sofie-support kommer att vara stängd mellan 5/7 – 8/8. Under perioden tar vi fortfarande emot akuta driftärenden.

Vid kontakt med vår samarbetspartner Team Norr, uppge gärna att ärendet gäller driften av Sofie hos Västerbottens museum.

5/7 – 18/7, via den vanliga e-posten och telefonen
19/7 – 8/8, Team Norr, 090-690 31 00 vardagar mellan 10-17

Med vänlig hälsning,

Gunnar Lingegård / Sofie-support

Support under sommaren 2020

Hej alla Sofie-kunder!

Som alla vet så är det nu snart semestertider och supporten kommer att vara stängd 20/7 – 17/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar. Telefonsupporten är avstängd mellan 6/7 t.o.m 17/8. Observera dock att det går bra att maila som vanlig fram till 20/7, detta gäller även akuta driftärenden.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i Sofie 8. Om det uppstår en akut situation under perioden 20/7 – 17/8 går det bra att kontakta vår samarbetspartner Team Norr som sköter akuta driftärenden under sommaren, de nås på: 090-690 31 00 vardagar mellan 10-17. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden. Uppge gärna att de gäller driften hos Västerbottens museum och Sofie som det gäller.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Med vänliga hälsningar,

Erik Damber / Sofie-support

Användarmötet 2019 – Sörmlands museum

Hej!

Snart är det dags för årets användarmöte. I år kommer vi hålla till på Sörmlands museum. Mötet är 16-17 oktober. Upplägget är samma som förra året med ett lunch-lunch möte. Länk till programmet hittar ni längst ner i detta inlägg.

Priser för årets användarmöte är:

650 kr /person för deltagande
350 kr /person för föreningar

För de som vill deltaga på middagen tillkommer en avgift på 385 kr /person (bordsvatten ingår, ej alkohol).

Anmälan: Skicka ett e-post till sofie-anmalan@helpdesk.vbm.se senast 4 oktober och ange antal personer som kommer samt om ni ska vara med på middagen. Inkludera även faktureringsadress. Glöm inte att bifoga information kring eventuella allergier eller specialkost.

Boende: Rum finns förbokade på Hotell Kompaniet. Uppge kod “SOFIE” vid bokning. Pris är 1171 kr per natt. 10 st rum är reserverade. De nås på 0155-288020 eller cc.kompaniet@choice.se. Andra hotell i närheten är Sunlight hotell, Scandic Hotell, Blommenhof hotell, God Morning hotell

Finns nu även 10 rum reserverade på Scandic Hotell, uppge kod “SOFIE” där vid bokning. Tel: 0500-293500 eller e-post: storahotellet@scandichotels.com

Program för användarmötet hittar du här!

Versionsnyheter 29/8

Admin

 • Omeka uppdaterat till version 2.7
 • Hierarkisk vy för placeringar har nu ett grafiskt gränssnitt med möjlighet att öppna och stänga placeringar för bättre överblick
 • Ordnat mindre bugg då man inte längre såg var man befann sig i systemet på Fältkontroll och Placeringar
 •  Dolt Tillhör arkiv för andra objekttyper än Arkiv

Support under sommaren 2019

Hej alla Sofie-kunder!

Som alla vet så är det nu snart semestertider och supporten kommer att vara stängd 8/7 – 5/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar. Telefonsupporten är avstängd mellan 8/7 t.o.m 5/8.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i Sofie 8. Om det uppstår en akut situation under perioden 8/7 – 5/8 går det bra att kontakta Västerbottens museums reception på 090-16 39 01 vardagar mellan 10-17. Då kommer de ringa in någon av oss för felavhjälpning enligt avtal. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Med vänliga hälsningar,

Erik Damber / Sofie-support

Versionsnyheter 17/6 – 2019

Ny release av Sofie 8 idag, nedan följer innehållet i denna uppdatering. En stor nyhet är en genomgång av användarvänligheten i Sofie, man kommer märka stor skillnad på layout och design efter uppdateringen.

Omdesign av administratörsvyn i Sofie 8 (WCAG 2.1 AA)

 • Tydligare navigering i menyer, systemet visar nu var användaren befinner sig.
 • Konsekvent namngivning, placering och stil på knappar.
 • Omdesign av meny, fliksystem, knappar, länkar, bakgrund och text för att nå konstrastmålet.
 • Konsekvens i tabeller och kryssrutor (tabeller gäller kommentarer, bidragstyper, egna publika sidor, utställningar, fältkontroll och besökarna. Kryssrutor är ordning, namngivning och förklarande text).
 • Enklare att välja omslagsbild för utställningar.
 • Inställningssida för kommentarer
 • Personer i bild – konsekvent utseende med resten av Sofies gränssnitt.
 • Förtydligande av rubriker, knappar och länkar.

Adminsidan

 • Sök och ersätt funktion vid massredigering av Personer.
 • Menyn Hotfix har bytt namn till Verktyg.
 • Titel visas för person då man skapar relation till objekt men även i avancerade sökfunktionen.
 • Samling – går nu att välja omslagsbild i redigeringsläge också.
 • Ny utskriftsmall Fotografier A4/3 st. (bildnr, bildtext)
 • Ny objektstatus – Gallrad och Saknas.
 • Svensk översättning av namnen på Plugins

Publika sidan

 • Som standard visas alla relaterade objekt för personer respektive samlingar på visningssidorna.

Utöver ovan nämna delar så har en hel del felrättningar också gjorts.

Nya fält och ändringar

 • Naturhistoriska föremål har fått nya fält och en bättre ordning på dem.
 • Nya fältnamn
  • Inspelning – Referens till undersökning
  • Inspelning – Omständigheter –> Insamling – Omständigheter
  • Inspelning – Syfte –> Insamling – Syfte
  • Inspelning – Lagringsmedium –> Lagringsmedium
 • Nya fält i Grundinformation: Fysisk beskrivning, Historik – Landskap (Fysisk beskrivning = Verbal beskrivning av objektets utseende)
 • Nya fält i Objekttypsinformation: Tillverkning – Landskap, Fyndort – Landskap, Fyndort – Underplats, Motiv – Underplats

Fälten Fyndort – Underplats respektive Motiv – Underplats = I fältet kan om ort angivelse saknas istället registreras namn på berg, sjö eller annat vattendrag när de är känt.

Sofie Arkiv

I och med denna release av Sofie 8 så har vi också färdigställt modulen Sofie Arkiv. Denna finns implementerad bakom kulisserna och kan driftsättas hos de kunder som beställer tjänsten. Detta görs här: http://sofie.vbm.se/om-sofie/bestall-sofie/

Välj Sofie Arkiv i utgåva. Ni kan även kika här för priser: http://sofie.vbm.se/om-sofie/jamfor-utgavor/. Ingår i detta gör även kompletta registreringsanvisningar samt ett komma igång dokument.

Versionsnyheter 26/3 – 2019

Användarvänlighet

 • Tydligare navigering i menyer, menyn visar nu var en användare befinner sig.
 • Konsekvent namngivning och stil på knappar (del 1)
 • Konsekvent hjälptext i rullistor och kryssrutor (del 1)
 • Som standard är förstoringsglas på bilder aktiverat
 • Fältgrupperingssidan är omorganiserad och ska kunna fyllas i uppifrån och ner
 • Relationstyper, visar i tabellen hur många som har den relationen och länka till utsökning
 • Sofie meddelar hur många objekt som är kopplade till en relation när den tas bort
 • Export, exporternas inställningar är flyttade till en egen flik under menyn exportera, som heter Mina inställningar
 • Kommentarer, sajt-titel tas bort från ämne på notifieringar
 • Publika sidan, kontrastförbättringar i vissa teman
 • Personer i bild, pekaren täcker inte längre namnet på personen

Admin sida

 • Stöd för Hierarkiska placeringar i Import/export
 • Utseende > Konfigurera tema – nu möjlighet att infoga bilder och video i introduktionstext och sidfot.
 • Möjlighet till Sök och ersätt samt flytta för massredigering av objekt.

Publika sidan

 • Objektens visningssida, här visas i bildspel alla filtyper som har tumnagel (nu visas exempelvis pdf)
 • Bidra: Tillåt uppladdning av flera filer när man bidra

Versionsnyheter 19/11

Administratör

 • Hierarkiska placeringar
 • Placering/förflyttning för objekt och samlingar
 • Datum/kalender för relationer och tillstånd/vård
 • Massredigering med stöd för datum/kalender. Personer och Placering kan minimeras
 • Simple pages heter nu Egna publika sidor
 • Tillstånd/vård finns med i snabbsök
 • Tillstånd/vård är sökbart för alla fält i avancerade objektsökningen
 • Möjlighet att ändra placeringsnamn
 • Hjälptext till de olika kategorierna i HideElements

Publikt

 • Max bredd 1660 pixlar används för stora skärmar
 • Integritetspolicy: text uppdaterade efter önskemål

Admin/publikt

 • Adaptiv förhandsgranskning av bilder
 • Fältgruppering: man kan nu separera fält med förvalt tecken. Avgränsare “före” visas alltid
 • Förslag vid avancerad sökning är aktiverat som standard för alla
 • Stöd för indexering av kommentarer beroende på om de är anonym/publik kommentar

Utöver detta så har en hel del buggfixxar gjorts.

Buggfix:

Ta bort alla fält för snabbsök på publika sidan.
Kom ihåg senaste vald frågetyp.
Sökindexeringsjobb och massaredigering sparade inte all relaterade data i sökindex.
Sökindexering av relaterade resurser funkar inte när man lägger till nytt, kopierar objekt.
Felaktigt laddning av ordlistor för sökning.
Poster med sekretess syns i listningar för gäst utan behörighet.
Hoppa inte i början av rullista vid val av flera alternativ.
Bildtext syns fortfarande på publika sidan även om man döljer den (via HideElements)

/Erik

Versionsnyheter 9/10

Admin

 • Visa relationer i objektlistningen om man väljer Detaljer (alla relationer visas)
 • Sofie tillåter inbäddning av externa iframes för utställningar, simple-pages. (OBS!! Endast trogna källor är tillåtna – youtube.com, vimeo.com, dailymotion.com, api.svt.se, tv4play.se, w.soundcloud.com, sketchfab.com).
 • Visa alltid markeringar med personer i bild på admin sida.
 • Visa sekretessmarkering för objekt, personer, samlingar, filer på alla admin sidor.
 • Gäst konton kan inte se poster med sekretess.
 • Poster med sekretess får inte vara publika
 • Fält som inte tillhör vald objekttyp rensas på information när man byter objekttyp.
 • Möjlighet att fortsätta redigera objekt när man lägger till ett nytt.
 • Tillbaka-knapp i redigeringsläge (bläddra i urval).
 • Använd ordlistor vid massredigering på samma sätt som i redigeringsläge (objekt/person).
 • Kom ihåg senast vald objekttyp när man skapar nytt objekt och använd det nästa gång.
 • Kunna välja standard objekttyp i objektlistningen.
 • Kunna välja alla fält i plugin HideElements (Dölja fält funktion)

Publik

 • Visa senast ändrade objekt på startsida (publikt).
 • Vi har skapat unikt ID för alla dela knappar så de finns möjlighet att dölja enstaka via CSS.

Admin/Publik

 • Kom ihåg senaste vald frågetyp.
 • Kom ihåg senaste valda posttyper i snabbsök.
 • Snabbsök på fält ska respektera frågetyp.
 • Inkludera personer och personer i bild i snabbsök. Separera publikt synliga söktexter.
 • Inkludera personer i bild när man visar relaterade objekt till en person.