Uppdatering 7/3 – versionsnyheter

Hej!

Nu är det dags för uppdatering av Sofie 8 igen, nedan följer en översikt över vilka nyheter som kommer.

Administratör/registrering

 • Spara personliga sökningar.
 • Status sida för funktionen Omskapa bilder.
 • Förhandsgranskning av bild i objektlista samt visningssida av enskilda objekt (hover effekt).
 • Möjlighet att öppna bilder i pop-up medan man registrerar.
 • Massredigering av objekt/personer – lägga till/kopiera värde före och efter.
 • Ny användarroll – Skribent. (Liknar Registrerare men får inte se historik). Med denna nya användarroll har man möjligheten att ha en användare som kan redigera andras objekt och en som inte kan de. Samma gäller att göra publikt eller inte.
 • Möjlighet att välja antal objekt/rader per sida.
 • Möjlighet att förbjuda nerladdning av orginal bilder samt privata filer för användarrollerna registrerare, gäst och skribent.
 • Rubriker följer med när man scrolla i objektlistning.
 • Obligatoriska fält är markerade med * för objekt/personer.
 • Möjlighet att välja ytterligare en standard kolumn för sortering i objektlistningen.
 • Kan nu koppla personer i bild till personregistret.
 • Bredare layout för admin.
 • Visa objektinfo när man väljer objekt/bild i Utställningar.
 • Uppdaterad administration för nyckelord – paginering med enkel sök. (Denna kommer utökas vid nästa uppdatering).
 • Möjlighet att göra personer i bild publika samt att de går att söka på publikt.
 • Fältet Datum ändrad går nu att använda för sortering i objektlistningen.
 • Efter massredigering blir man nu dirigerade till sitt ursprungliga urval av objekt/personer.

Publika sidan

 • Möjlighet att söka efter personer i den avancerade objektsökningen på publika sidan.
 • Visa referens till relaterad publikation på den publika sidan.
 • Möjlighet att välja standard visningsläge för listningar på publika sidan.
 • Möjlighet att välja sökbara posttyper i snabbsök på publika sidan.

Både admin och publikt

 • Möjlighet att välja vilka sökkriterier som ska döljas i avancerade objekt/person sökningen.
 • Söka på flera objekttyper/samlingar samtidigt i avancerad objekt sökning.
 • Möjlighet att använda fritext, logiskt läge och exakt träff i avancerad objekt sökning.
 • Sök i spann för samtliga fält i avancerad objekt/person sökning

Nya fält i Sofie

Grundinformation

 • Samhör med specifikation (efter Samhör med)
 • Ankomstnummer (efter Accessionsnummer)
 • Diarienummer upphovsrättsavtal (efter Upphovsrätt specifikation)
 • Motivering till förvärvsbeslut (efter Förvärvsdatum)
 • Ämne 1-5 flyttades från objekttypsinformation (efter respektive Realnummer 1-5)

Objekttypsinformation

  • Farliga ämnen (för alla standard objekttyper)
  • Titel / undertitel (för Litteratur)
  • BildserieID (för Fotografi)
  • Artnamn latin + Artnamn svenska (för Naturhistoriska föremål)

Med vänliga hälsningar,
Erik Damber / Sofie-support

Uppdatering 9/12 – versionsnyheter

Här följer en lista med ny funktionalitet som kommer med vår driftsättning Fredag 9/12

 • Utökade rättigheter för användare (Registrerare och Administratör)
 • Automatisk ifyllning av fälten inskrivet av/datum
 • Objektlistning – Sortering i numerisk ordning och möjlighet att ställa in egen kolumnbredd
 • Förbättrad utskriftsfunktion inkl. ny mall för fotografier
 • Nya fält i Publikationer, Personer och Tillstånd/vård
 • Slå ihop objekt/personer
 • Ny objekttyp Film
 • Dynamiska ordlistor
 • Förbättrad personhantering – Massredigering, avancerad person-sök
 • Tumnagelbilder – nya  inställningar samt bildomvandlings verktyg
 • Utökad sökfunktion – dölja fält publikt, söka efter filnamn, lista urval från snabbsök och söka objekt utan personrelation.
 • Publika temat –
  • Grått färgtema
  • Objekttyps översikt på startsida
  • Bildtext flyttad till under bild
  • Tillgänglighetsanpassningar för bildspel
  • Valbar bildtyp/storlek för listningar
  • Valbar storlek på licensikon
  • Förbättrade utskriftsmöjligheter samt SEO uppdateringar
 • Historik (verktyg för att se vad som gjorts i systemet och av vem)
 • Obligatoriska fält och dubblett kontroll
 • Ordlistor tillagda med socknar för alla län i Sverige (källa: K-samsök)
 • Felrättningar

Höstlov 1 nov – 4 nov

Hej!

Telefonsupport är stängd mellan 1-4 november. Går bra att maila in ärenden! Vid akuta åtgärder så håller vi koll på driften som vanligt, uppstår något så skicka ett mail, den är under övervakning hela veckan.

/Erik

På G

Hej alla,

Nu är semestern slut och vi är i full gång med utvecklingen av Sofie 8. Just nu arbetar utvecklingen med avancerad person sök samt en history logg. Detta kommer i nästa driftsättning.

/Erik

Sommarledigt för supporten

Som alla vet så är det nu semestertider och telefonsupporten kommer att vara stängd mellan 4/7 – 8/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar 8/8.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i nya Sofie(Sofie 8). Om det uppstår en akut situation under perioden 25/7 – 8/8 går det bra att kontakta Västerbottens museums reception på 090-16 39 01 vardagar mellan 10-17. Då kommer de ringa in någon av oss för felavhjälpning enligt avtal. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Uppdatering 28/6 – versionsnyheter

Ny funktionalitet

 • Nytt tema för publika sidan Sofie 2016
 • Utställningar
 • Radera knapp borttagen från Objekttyper
 • Komplettering av fält för export till K-samsök
 • Möjlighet att sätta licens och bild byline/upphovsrättsinnehavare per fil
 • Sätta filer publik/privat oberoende av objektet
 • Skapat utskriftsmall för mynt/medaljer
 • Öppna PDF filer på den publika sidan
 • Ladda ner filer med dess ursprungliga namn på publika sidan
 • Bildspel på publika sidan
 • Möjlighet att zooma in i bilder på publika sidan

Buggfixar

 • Begränsning på antal fält som kunde sorteras i Objekttyp är borttagen
 • Felrättningar förifyllning i personrelationer
 • Översättningar
 • Förbättrad enkel person sök
 • Förbättrad sorteringsordning i personregistret
 • Kunde inte dölja fält vid utskrift, de är nu är rättat. Ärende #2758
 • Förenklad inmatning av nyckelord vid avancerad sökning.

Support telefon otillgänglig

Går tyvärr inte att nå telefon supporten för tillfället, i samband med nätverksproblem så har IP telefonerna slutat fungera. Meddelar direkt det börjar fungera, förhoppningsvis i början på nästa vecka!

Uppdatering! Nu går det bra att ringa igen, våra telefoner fungerar åter!