Category Archives: Okategoriserade

Uppdatering 9/12 – versionsnyheter

Här följer en lista med ny funktionalitet som kommer med vår driftsättning Fredag 9/12

 • Utökade rättigheter för användare (Registrerare och Administratör)
 • Automatisk ifyllning av fälten inskrivet av/datum
 • Objektlistning – Sortering i numerisk ordning och möjlighet att ställa in egen kolumnbredd
 • Förbättrad utskriftsfunktion inkl. ny mall för fotografier
 • Nya fält i Publikationer, Personer och Tillstånd/vård
 • Slå ihop objekt/personer
 • Ny objekttyp Film
 • Dynamiska ordlistor
 • Förbättrad personhantering – Massredigering, avancerad person-sök
 • Tumnagelbilder – nya  inställningar samt bildomvandlings verktyg
 • Utökad sökfunktion – dölja fält publikt, söka efter filnamn, lista urval från snabbsök och söka objekt utan personrelation.
 • Publika temat –
  • Grått färgtema
  • Objekttyps översikt på startsida
  • Bildtext flyttad till under bild
  • Tillgänglighetsanpassningar för bildspel
  • Valbar bildtyp/storlek för listningar
  • Valbar storlek på licensikon
  • Förbättrade utskriftsmöjligheter samt SEO uppdateringar
 • Historik (verktyg för att se vad som gjorts i systemet och av vem)
 • Obligatoriska fält och dubblett kontroll
 • Ordlistor tillagda med socknar för alla län i Sverige (källa: K-samsök)
 • Felrättningar

Höstlov 1 nov – 4 nov

Hej!

Telefonsupport är stängd mellan 1-4 november. Går bra att maila in ärenden! Vid akuta åtgärder så håller vi koll på driften som vanligt, uppstår något så skicka ett mail, den är under övervakning hela veckan.

/Erik

På G

Hej alla,

Nu är semestern slut och vi är i full gång med utvecklingen av Sofie 8. Just nu arbetar utvecklingen med avancerad person sök samt en history logg. Detta kommer i nästa driftsättning.

/Erik

Sommarledigt för supporten

Som alla vet så är det nu semestertider och telefonsupporten kommer att vara stängd mellan 4/7 – 8/8. Ni kan alltid maila in ärenden till sofie-support@helpdesk.vbm.se, vi kommer att ta hand om dessa direkt supporten öppnar 8/8.

Vi kommer dessutom hålla koll på ärendena som kommer in under semesterperioden och försöka lösa eventuella akuta situationer i nya Sofie(Sofie 8). Om det uppstår en akut situation under perioden 25/7 – 8/8 går det bra att kontakta Västerbottens museums reception på 090-16 39 01 vardagar mellan 10-17. Då kommer de ringa in någon av oss för felavhjälpning enligt avtal. Notera att detta endast berör akuta driftsärenden.

Facebook-gruppen kommer inte övervakas under semesterperioden.

Uppdatering 28/6 – versionsnyheter

Ny funktionalitet

 • Nytt tema för publika sidan Sofie 2016
 • Utställningar
 • Radera knapp borttagen från Objekttyper
 • Komplettering av fält för export till K-samsök
 • Möjlighet att sätta licens och bild byline/upphovsrättsinnehavare per fil
 • Sätta filer publik/privat oberoende av objektet
 • Skapat utskriftsmall för mynt/medaljer
 • Öppna PDF filer på den publika sidan
 • Ladda ner filer med dess ursprungliga namn på publika sidan
 • Bildspel på publika sidan
 • Möjlighet att zooma in i bilder på publika sidan

Buggfixar

 • Begränsning på antal fält som kunde sorteras i Objekttyp är borttagen
 • Felrättningar förifyllning i personrelationer
 • Översättningar
 • Förbättrad enkel person sök
 • Förbättrad sorteringsordning i personregistret
 • Kunde inte dölja fält vid utskrift, de är nu är rättat. Ärende #2758
 • Förenklad inmatning av nyckelord vid avancerad sökning.

Support telefon otillgänglig

Går tyvärr inte att nå telefon supporten för tillfället, i samband med nätverksproblem så har IP telefonerna slutat fungera. Meddelar direkt det börjar fungera, förhoppningsvis i början på nästa vecka!

Uppdatering! Nu går det bra att ringa igen, våra telefoner fungerar åter!