Category Archives: Sofie 8

Webbsajter vid uppgradering till nya Sofie

Ett förtydligande till er som har webbplatser med Sofie 7 idag:

Utseendet på webbsajter gjorda i Sofie 7 kommer inte att flyttas över till nya Sofie (Sofie 8) när ni uppgraderar. I nya Sofie ingår en färdig publik webbplats – klar att använda från start. Vilka objekt ni väljer att visa fixar ni på egen hand i den administrativa delen, ungefär som ni gjort hittills i Sofie 7.

Utseendet på er publika sajt kan ni själva justera. I Sofie Bas kan ni välja bland olika färgteman och lägga in er egen logga. I Sofie Plus kan ni dessutom komplettera stilmappen för den publika sajten. Detta kräver teknisk kunskap om CSS, även om allt görs via webbgränssnittet. I Sofie Pro kan ni göra allt som man kan göra i de övriga nivåerna, men ni kan dessutom skapa er ett helt eget tema.

Läs mer om skillnaderna mellan de olika utgåvorna av Sofie.

Demo av nya Sofie

Vill du testa hur Sofie 8 ser ut för en besökare? Gå till:

http://demo.sofie.vbm.se

Vill du se hur den ser ut för en administratör?

Skicka ett e-post till sofie-support@helpdesk.vbm.se. Ange namn, e-post, telefonnummer och organisation så återkommer vi med inloggningsuppgifter samt var man loggar in.

Vill du beställa en uppgradering? Kolla in våra olika versioner och tag sedan kontakt med oss så kan vi komma överens om ett lämpligt förfarande.

Migrering av data

Nu har vi jobbat med datamigreringen och lyckats exportera data från Sofie 7 och importera den i Sofie 8. Nedanstående är sådant som vi hittat under arbetets gång och som kan beröra er i datamigreringen:

  1. Relationer till icke existerande personposter. Om ni har skapat en relation mellan ett objekt och en person och sedan tagit bort personen. Då finns relationen till objektet kvar, men det relaterar inte till någon person. Dessa skräp-relationer kommer att raderas i migreringen, men det är rekommenderat att ni genomför denna städning innan datamigreringen. Det finns verktyg för att hitta dessa poster i Sofie 7.4, men det är inte nödvändigt för överföringen eftersom dessa raderas i migreringen.
  2. Personer i bild utan bild. Kanske har ni skrivit in personer i bild, men inte lagt in en bild. I Sofie 8 går det inte att skapa personer i bild på en bild som inte finns. Vi rekommenderar er därför att lägga in en bild till sådana poster, innan ni migrerar till Sofie 8. Har ni inmatade personer i bild, men ingen bild kopplad till posten, så kommer alltså personnamnen inte föras över till Sofie 8. Notera att personer i bild som hör till en bild naturligtvis kommer att migreras till Sofie 8.
  3. Publikation utan något objekt som publicerats däri. Använder ni publiceringsregistret är det så att alla publikationer förs över till Sofie 8, under förutsättning att de har någon relation till ett objekt. De publikationer som inte har något objekt relaterat till sig kommer inte att migreras till Sofie 8.
  4. Placering utan något objekt placerat där. Använder ni placeringsregistret kommer det att föras över till Sofie 8. De placeringar som inte har något objekt placerat hos sig kommer dock inte att migreras över.
  5. Bilder utan koppling till objekt. Alla kopplade bilder kommer att migreras över till Sofie 8. Hos vissa kan det dock finnas bilder som inte kopplats. Har ni några bilder i Sofies bildkataloger som inte kopplats kommer dessa inte att migreras över till Sofie 8, även om de ligger i de kataloger som skickas in till Västerbottens museum för migrering.

Denna lista kan komma att uppdateras om vi skulle identifiera ytterligare avvikelser från “fullständig och automatisk” migrering.

Personer i bild

Nu är funktionen för att hantera personer i bild utvecklad. Så här ser den biten ut i Sofie 8:
personer i bild

När man vill lägga till en person ser inmatningsfälten ut så här:

inmatning av ny person i bild

Naturligtvis kan man flytta markören (den röda ringen) på bilden för att markera rätt del av bilden.

Tillstånd och vårdåtgärder

Nu börjar funktionaliteten för att hantera tillstånd och vård liknande dagens Sofie att ta form även i Sofie 8. Här nedan är ett exempel på hur det ser ut i dagsläget på våra utvecklingsservrar:

Vård och tillstånd

Som ni ser så försöker vi göra det så likt som möjligt så att ni ska känna igen er när ni börjar använda Sofie 8!

Utvecklingen har börjat

Nu har äntligen utvecklingen av Sofie 8 dragit igång på allvar. I början av en utveckling handlar mycket om att jobba med målbilder, visioner, vägval och riktlinjer. Sofie har en styrgrupp på Västerbottens Museum som hjälper utvecklingen med just detta . Nedanstående är den vision styrgruppen enats om för Sofie:

Sofie skall vara det användarnära och självklara samlingshanteringssystemet vid svenska museer, föreningar och kommuner för förvaltning och publicering av samlingar och som följer internationella standarder och som publiken kan interagera med.

Efter att ha kommit överens om ovanstående viktiga hörnstenar i utvecklingen har så äntligen det faktiska arbetet inletts. Sofie kommer att baseras på det USA-baserade samlingshanteringssystemet Omeka. Omeka uppfyller långt ifrån alla de krav som Sofies användare ställer på Sofie 8, vilket gör att vi kommer att Sofie-anpassa Omeka med framförallt plugins. Just för tillfället pågår utvecklingen av ett plugin för hantering av personer och relationer mellan objekt och personer. Nedan är skärmdumpar av pågående utveckling:

Skärmklipp1

Skärmklipp2

Skärmklipp3

Användarenkät

Vi genomför just nu en enkät till er som använder Sofie. Denna första enkät handlar främst om att sätta upp ramarna för det nya systemet. Det är viktigt för oss att så många som möjligt går in ochbesvara enkäten så att vi får en så bra totalbild som möjligt av nuläget och era önskemål och förväntningar på Sofie 8. Gå in till enkäten på denna adress:

Till enkäten om Sofie 8

Utvecklingen av Sofie 8 har startat!

Nu har utvecklingen av Sofie 8 inletts. Denna blogg kommer att dediceras utvecklingen av Sofie 8 under ett bra tag framöver. När det finns något att visa kommer det att presenteras här så att ni kan ge oss feedback på resultatet.