Vad är Sofie?

Sofie är ett samlingshanteringssystem för att hålla ordning på samlingar av t.ex. foton, föremål, berättelser eller film och passar såväl de små som de stora verksamheternas krav på funktionalitet. Användare kan registrera, uppordna och söka i ett webbaserat system som alltid är tillgängligt och dessutom tillgänggliggöra hela eller delar av sina samlingar för publiken. Varje kund får en egen webbplats för publicering av sina samlingar som kan skräddarsys till både utseende och innehåll utifrån specifika önskemål och behov. Publicering kan även ske till K-samsök och Europeana. Informationen i Sofie lagras tryggt på servrar i Sverige och går enkelt att exportera till andra format, t.ex. Excel eller andra system.

Funktioner finns för att registrera personrelationer, vårdbehov, publiceringar samt ordinarie och tillfälliga placeringar. Sofie är konfigurerbart och det är lätt att anpassa efter egna behov, t.ex. i form av nya samlingstyper. Kärnfunktionaliteten i Sofie bygger sedan 2014 på Omeka, vilket är ett Open Source-system som används av flera tusen användare runt om i världen. Sofie nyttjas idag av flera hundra kulturarvsinstutioner däribland museer, kommunarkiv samt hembygdsföreningar och vidareutvecklas kontinuerligt av Västerbottens museum sedan 1992.