Sofie 7

Sofie är Sveriges mest använda system för hantering av samlingar på museer, föreningar, kommuner och arkiv. I Sofie 7 finns ett register för föremål, som hanterar arkeologiska föremål, kulturhistoriska föremål, konst och naturhistoriska föremål. Det finns ett register för fotosamlingar, ett arkivregister och ett register för litteratur, med mera. Sofie finns idag hos fler än 400 kunder runt om i landet och även utanför Sverige i några av våra grannländer.

Vi är på gång framåt! Från och med februari 2014 sker inte längre någon vidareutveckling av Sofie 7. Vi arbetar nu istället med utveckling av Nya Sofie (Sofie 8) som kommer att släppas under sommaren 2014. Vi kommer att fortsätta hålla support för Sofie 7 även då Nya Sofie är igång.

sofie7

Leave a Reply