Sofie webbserver

SOFIE www öppnar museets samlingar mot omvärlden
Med SOFIE www blir museets samlingar tillgängliga för en större publik inom eller utanför museets väggar.

SOFIE www använder sig av Internet-teknik, http och html. Den kan därför användas både internt i ett sk Intranet och externt över Internet. Programmet SOFIE www körs på en vanlig persondator som är fast kopplad till Internet eller till ett internt nät. Varje annan ansluten dator kan sedan via webläasaren komma åt SOFIE www För att kunna använda SOFIE www måste man dock ha SOFIE Reflex.

En stor del av de funktioner som finns i SOFIE Reflex kan också utföras med SOFIE www. En avgörande skillnad är att i SOFIE www kan presentationssidorna och sökformulären skräddarsys för varje enskilt museums behov. I SOFIE Reflex är alla blanketter förutbestämda och kan inte ändras annat än av programmerare. SOFIE www:s blanketter skapar man själv. SOFIE www innehåller ett antal specialverktyg för att skapa helt egna presentationer av materialet i databasen. Kompletterat med ett bra redigeringsprogram för hemsidor kan man skapa personliga, lättanvända och tilltalande resultat.

Krav

För att kunna gör en SOFIE-databas tillgänglig krävs SOFIE Reflex, eftersom det inte går att skapa databaser med SOFIE www. SOFIE www använder sig av en kopia av en SOFIE-databas och den behöver därför inte, och bör inte, köras på samma dator som den ordinarie SOFIE-databasen. Kravet är att det går att kopiera denna till SOFIE www via nätverk eller genom någon flyttbar skiva.

För att använda SOFIE www krävs att man har en någorlunda kraftfull persondator, Macintosh eller PC. Datorn måste ha en fast adress i det nät där den körs, vare sig det gäller Intranät eller Internet. Uppringd modemkoppling duger alltså inte.

Flexibilitet
SOFIE www är inte en färdig presentationsyta för att publicera SOFIE-databaser på Internet. Med SOFIE www skapar man själv sökformulär, listor för visning av sökresultat och blanketter för visning av de enskilda posterna. Det går också att snabbt och enkelt generera söksidor med färdiga länkar för sökord direkt ur databasen. För att skapa dessa olika sidor används dels de inbyggda verktygen, dels lämpligen en bra Web-redigerare. Det finns en enkel HTML-editor inbyggd i programmet, men den är helt textbaserad och används mest för att sätta in de specifika delarna i färdiga sidstommar.

Sidornas huvudsakliga utseende med logotyper, knappar, förklarande texter och annat skapas på vanligt sätt med web-redigeraren. SOFIE www:s verktyg används sedan för att lägga in de särskilda delar av sidorna som används för att söka och visa innehåll direkt ur databasen. Dessa kan i stort sett utformas efter egna önskemål, vad gäller layout och typografiskt utseende. Endast vissa grundläggande strukturer för sökformulär och resultatlistor är bundna i förutbestämda format.

Det är heller inte förutbestämt vilka fält som skall visas. För varje register avgör man helt själv vad som skall visas. Flera olika blanketter kan användas för att visa olika aspekter av samma registerpost, med eller utan bild.

Säkerhet
SOFIE www är mycket säkert att använda. För det första arbetar programmet med en spegling av den ordinarie databasen. Detta gör att originaldata aldrig publiceras via Internet. Dessutom kan känsliga data uteslutas från SOFIE www. Det finns väl utprövade mekanismer i SOFIE www som hindrar att någon kommer åt något annat än databasen och de tillhörande websidorna. I och med att programmet kan köras på en egen avskild dator kan man uppnå ytterligare höjd säkerhet, genom att inte blanda SOFIE www:s data med andra på samma maskin.

För Intranätbruk kan SOFIE www ställas in för att endast besvara anrop från det egna subnätet eller en eller flera andra domäner. Det går också att sätta restriktioner så att vissa domäner inte kan komma åt servern.

Givetvis blir säkerheten i hela systemet inte högre än vad operativsystemet och nätverket erbjuder, men eventuella brister kommer med stor sannolikhet inte att orsakas av SOFIE www. 

Webserver
SOFIE www är också en grundläggande webserver för normala hemsidor. Det betyder att så länge man inte behöver tillgång till de mer avancerade funktionerna för att publicera sig på “webben” räcker SOFIE www. Den täcker basbehoven när man vill kunna lägga upp ett antal hemsidor och kanske arkiv av dokument och bilder som skall vara tillgängliga publikt. SOFIE www är inte avsedd att vara en fullt komplett webserver med alla de senaste finesserna utan en enkel och lättadministrerad server som fyller de elementära kraven.

Det finns exempelvis inte något stöd för avancerad hantering av inskickade formulär, så kallad cgi-hantering. SOFIE www har inte heller någon teknik för hantering av lösenord. Den som kräver alla möjligheter bör studera marknaden för sådan programvara eller vända sig till någon som tillhandahåller sådana tjänster. SOFIE www är i första hand ett publikt gränssnitt mot SOFIE-databaser och det finns inget skäl att fördyra eller komplicera programmet med en mängd avancerade finesser som bättre kan tillgodoses på annat sätt.

Leave a Reply