Ändra ordningen på fält

Ändra ordning på fält som hör till grundinformationen

Gå till Inställningar > Grupper av fält > Grundinformation Redigera.
Ta tag i ett fält och dra det till önskad plats.
Klicka “Spara ändringar”.

Ändra ordning på fält som hör till objekttypsinformationen

Klicka på Objekttyper i vänstermenyn.
Klicka på Redigera under den objekttyp där du vill göra ändringar.
Ta tag i ett fält och dra det till önskad plats.
Klicka “Spara ändringar”.