Dölja fält

Använd denna plugin för att dölja fält under olika delar av Sofie. Är väldigt användbart när man te.x. har många fält som inte används eller när man inte vill visa viss information för besökare. Vill man inte att vissa användarroller ska beröras av dessa ändringar så bockar man för dessa högst upp vid “Ignorera inställning för dessa användarroller”.

Först väljer du meny Plugin och sedan trycker på knappen Konfigurera vid Hide Elements. Första fliken gäller Objekt och Samlingar. Den andra fliken döljer information för personregistret.

hiddenelementsjpg

Formulär -Med denna förkryssad så döljs fältet vid redigering/inmatning av information på ett objekt.

Administratör – Om denna är förkryssad visas fältet enbart i redigeringsläge på ett objekt men inte i visningsläge.

Publik – Fältet döljs på den publika sidan.

Sök – admin – Fältet döljs under Avancerad objektssökning både i administratör gränssnittet. sidan.

Sök – publik – Fältet döljs under Avancerad objektssökning i publika gränssnittet.

Om man vill att en specifik användargrupp inte ska beröras av de fält man valt att dölja så väljer man detta högst upp under “Ignorera inställning för dessa användarroller”.