Bidra

Denna funktion är till för att besökare ska kunna bidra med egna fotografier, föremål etc. Man hittar funktionen i vänster menyn och på “Bidrag”. Första sidan innehåller information om hur allt fungerar och vad man ska göra för att komma igång.

I nästa flik Bidragstyper kan man lägga till vilka typer av bidrag som accepteras av Sofie. Här ställer man in objekttyp, namn som besökaren ser, tillåtna fält samt vilka som krävs att användaren fyller i. Går även att ställa in kring filer för de bidragna objektet. I underfliken Avancerat finns en del andra inställningar, hjälptext finns för varje inställning.

I fliken Inlämningsinställningar kan man lägga in så administratörer/användare får ett e-post när en besökare lämnat ett bidrag, går att skicka till flera personer separera adresserna med ny rad.  Finns en rad andra inställningar med hjälptext.

I sista fliken Bidrag samlas bidragen som gjorts av besökare. När ett bidrag dykt upp här så godkänner man de genom att trycka på Behöver recension (klicka för att göra publik) under spalten Publikationsstatus.