Fältkontroll

Denna funktion hittar man i huvudmenyn till vänster. Här kan regler skapas för både obligatoriska fält och vilka fält som ska kontrolleras för dubbletter. Första fliken gäller för skapande av objekt och den andra är för skapande av personer. Nedan är ett exempel då Sofie letar efter för dubbletter för poster där Objekttyp inte är vald och kontrollen sker på raden Bildnr / samlingsnr / inventarienr. Försöker man då spara ett objekt med ett nummer som redan finns så kommer Sofie säga till.

För att skapa en regel klicka man på Lägg till en ny regel.

Det första man väljer är om de bara ska gälla för en specifik objekttyp såsom Fotografi eller Arkeologiskt föremål. Väljer man inget här så gäller regeln för alla objekttyper. Man kan använda Ctrl eller Shift för att markera flera fält.

Tryck sedan på Spara. Nu kommer denna regel fungera och varna för antingen dubblett eller att obligatoriska fält inte fyllts i.