Kommentarer

Sofie tillåter publika kommentarer. Man kan ställa in om detta skall vara möjligt genom ‘Plugins’ -> ‘Commenting’ -> ‘Konfigurera’

Bland de viktigaste inställningarna här finns bland annat: ‘Tillåta publika kommentarer?’, ‘Kräva moderering av publika kommentarer?’. Moderering innebär att kommentarer ej kommer bli synliga innan de godkänts av en administratör.

Notera också inställningen ‘Epostlista för ny kommentar’ samt ‘Hur ofta notifiera om ny kommentar’. Genom att ange epostadresser kan man få rapporter om nya kommentarer, antingen dagligen eller vid varje ny kommentar.

Om du klickar på ‘Kommentarer’ i menyn till vänster kommer du till samtliga kommentarer som gjorts. Här kan du också välja att se samtliga kommentarer för ett visst objekt om du klickar på ‘Visa för denna post’. Den röda markeringen man ser bredvid menyvalet indikerar om de finns nya kommentarer som ej har modererats.

Användaren kan också se alla kommentarer för ett objekt om man går in i dess visningsläge.