Lägga till bilder och andra filer

Under Filer kan man till varje objekt ladda upp bilder och andra filer såsom te.x. PDF, Word-dokument, ljudfiler eller filmklipp.

Objektet måste vara öppet i redigeringsläge.

Välj Filer.

Tryck på Välj filer.

Leta upp den plats på din dator där filen finns, markera filen och tryck på Öppna. Går även att välja flera filer samtidigt genom att hålla in Shift tangenten medan man markerar de man ska ha eller så håller man in vänster musknapp och drar över för att markera flera samtidigt.

Till höger om knappen Välj filer ser du nu namnet på filen/filerna som valts.

När du är klar, spara med knappen “Spara objekt” eller “Spara och redigera”. Lägger du till filer på ett redan befintligt objekt så heter de “Spara ändringar” eller “Spara och visa objekt”.