Lägga till bilder och andra filer

Under Filer kan man till varje objekt ladda upp bilder och andra filer.

Objektet måste vara öppet i redigeringsläge.

Välj Filer.

230-1

Tryck på Bläddra.

230-2

Leta upp den plats på din dator där filen finns, markera filen och tryck på Öppna.

231-x

Till höger om knappen Bläddra ser du nu namnet på filen.

232-1

Vill du lägga in fler bilder/filer, tryck på knappen “Lägg till ännu en fil” och välj Bläddra för att hämta nästa fil.

När du är klar, spara med knappen “Spara ändringar”.

232-2