Länka till publikationer

Under Publikationer kan man länka en publikation till ett objekt.

pub2

Tryck på knappen Ny publicering så kommer ett fält fram där det går att söka rätt på den publikation du vill länka till objektet. Skriv in de första bokstäverna så kommer de synas i fältet och du kan välja rätt. Man kan även referera till ett specifikt sidnummer i fältet nedanför Titel.

pub3

När du är klar är det bara att Spara ändringarna