Länka till publikationer

Under Publikationer kan man länka en publikation till ett objekt.

Tryck på knappen Ny publikation så kommer ett fält fram där det går att söka rätt på den publikation du vill länka till objektet. Skriv in de första bokstäverna så kommer de synas i fältet och du kan välja rätt. Man kan även referera till ett specifikt sidnummer i fältet nedanför Titel.

Spara objektet när du är klar.