Skriva in tillstånd/vård

Under Tillstånd/åtgärd kan du anteckna tillstånd/skador och vårdåtgärder.

Objektet måste vara öppet i redigeringsläge.

Klicka på knappen “Nytt tillstånd/åtgärd”.

Skriv in tillstånd, datum och ditt namn eller signatur. Går även att lägga till ett vårdbehov på en skala 1 till 10.

Vill man lägga in fler tillstånd/åtgärder så klickar man igen på knappen “Nytt tillstånd/åtgärd”.

Spara sedan objektet.