Länkade fält

Länkade fält innebär att man kan skapa länkar till informationen i fält så besökare kan klicka sig vidare från ett objekt via informationen från ett specifikt fält. Inställningarna hittar man i Utseende – Länkade fält

Först väljer man vilket fält som ska länka och vilket sökvillkor som ska användas när besökaren klickar på de länkade fältet. Sedan väljer du i vilket fält systemet ska söka när länken klickas på. Ofta är de samma som de man valt att länka men man kan även välja annat fält.

Ett exempel då man kanske vill använda ett annat fält att länka till är om man väljer fältet Samhör med och sedan sökvillkor “i spann”. Sedan väljer man Bildnr i Länkas till. Då kan besökaren få upp hela serien bildnummer som objektet samhör med.