Dölja objekttyper på publik sida

På publika delen av Sofie kan man välja att dölja objekt av specifik typ. Det går att dölja dessa i “Utseende”->”Objekttyper”. Objekten göms från listningar, sök och startsida.