Val av titel och beskrivande text publika sidan

Under “Utseende” -> “Listningar” kan man ställa in hur titel och beskrivande text skall visas på den publika sidan. Man kan redigera ett standardval eller redigera för varje enskild objekttyp (se bild 2).

Redigeringformuläret är uppdelat i “Titel/Rubrik” samt “Beskrivning”, med ett avsnitt för “Visningsläge: Galleri” nedanför. Du kan välja vilket fält som skall representera titel, samt vilket eller vilka fält som skall agera som beskrivning.

Genom att använda dig av valen “och”/”eller” bestämmer du om fälten skall kombineras eller ersätta (ifall det första fältet är tomt). Man har också möjlighet att sätta in ett maximalt antal tecken som kommer visas.

Scrollar man ner en aning på sidan, ser man objekttyperna, och kan här välja om de skall använda standardinställningen (som finns högre upp på sidan), eller om man vill redigera typen separat.