Relationstyper

Under detta menyval kan du skapa nya Relationstyper. Du kan även ändra befintliga, d.v.s. byta namn eller lägga till en kort beskrivning om relationstypen.

VIKTIGT: Om du raderar en relationstyp så försvinner den från alla objekt som har just den typen i Relationer.