Användarrättigheter – inställningar

Det går att ställa in vad olika användarbehörigheter ska kunna utföra. Detta görs i Plug-in SofieAccess. Gå till meny Plugin och sedan scrolla ner till SofieAccess – användarrättigheter, där trycker man på knappen konfigurera.

Objekt – Här kan du välja om Registrerare ska kunna redigera/ta bort andras objekt samt om de ska kunna göra objekt publika. Gällande publik så går det att stänga av och på för Administratör också.

Personer – Här kan du välja om Registrerare ska kunna redigera/ta bort andras personposter samt om de ska kunna göra personer publika. Gällande publik så går det att stänga av och på för Administratör också.

Filer – Denna del styr om de olika användarrollerna kan ladda hem original bilder och privata filer samt om de kan se filer markerade med sekretess.

Samlingar – Detta rör samlingar och specifikt om sekretess märkta sådana ska visas för användare.