Objektrubrik automatiskt i utställningsobjekt

En utökad funktionalitet för utställningar som kan spara er tid är möjligheten att automatiskt lägga till Titel och Beskrivning, i textinnehållet, då man redigerar ett objekt. Man gör detta genom att klicka på länken “Lägg till titel och beskrivning från objekt”