Tag Archives: backup

Sofietips: Backup

Sofie 7

Kom ihåg att ta backup på er databas med jämna mellanrum!

Jag brukar ge rådet att man kopierar hela sofiemappen. Lägg kopian på en extern disk och tänk på att förvara den externa disken i ett rum en bra bit bort, helst i en annan byggnad. Har man backupen i samma rum som den ordinarie databasen så är risken stor att man blir av med båda två vid exempelvis inbrott eller brand.

Två viktiga filer

Viktigast att säkerhetskopiera är filerna:
SOFIEreflex.4DD
SOFIEreflex.4DIndx
Och alla bildfiler förstås!

301

Backup på sysmappen

Om ni vill ha säkerhetskopia på era inställningar i programmet, så ta en kopia på sysmappen, SOFIEsys. I den mappen finns bland annat era inloggningar till Sofie, egna blanketter om ni har sådana, med mera.