Priser och utgåvor

Välj utgåva

Sofie Bas

Full backup

Fri support

Surf 150 GB/mån

Max 20 MB i bildstorlek vid uppladdning

1 publika plats

Valbara teman

Lagring 20 GB (ca 10 000 bilder á 2 MB)5 330 kr/år (527 €)

Vid nyteckning av prenumeration tillkommer en startavgift* på 2 070 kr.

Sofie Plus

Full backup

Fri support

Surf 1000 GB/mån

Max 200 MB i bildstorlek vid uppladdning

2 publika platser

Valbara teman

Lagring 100 GB (ca 50 000 bilder á 2 MB)

Export till K-samsök


37 520 kr/år (3 712 €)

Vid nyteckning av prenumeration tillkommer en startavgift* på 8 583 kr.

Sofie Pro

Full backup

Fri support

Surf 4000 GB/mån

Max 200 MB i bildstorlek vid uppladdning

2 publika platser

Valbara teman eller eget teman

Lagring 350 GB (ca 170 000 bilder á 2 MB)

Extra lagringsutrymme kan köpas till

Export till K-samsök

56 300 kr/år (5 571 €)

Vid nyteckning av prenumeration tillkommer en startavgift* på 20 880 kr.

* Vid överföring från andra system kan startavgiften bli högre.

Sofie Arkiv

Sofie Arkiv är ett system som fungerar som ett sömlöst integrerat plug-in till samtliga utgåvor. Det passar i verksamheter som följer allmänna arkivschemat. Sofie Arkiv kostar 15 600 kr per år (1 543 €). Hör av dig till oss för beställning eller för mer information.

Alla priser anges exklusive moms och gäller från 2022-01-02

* Serverbackup avser skydd mot om hela servern går sönder eller försvinner. Då återskapas servern från senaste backup, som sker en gång per dygn. Önskas backup på grund av eget strul, t.ex. om ni av misstag raderat en post, kan det oftast också återställas, men ingår inte i prenumerationskostnaden för de två lägre nivåerna, utan sker då mot självkostnadspris.

* Möjligheten att skapa ett eget tema i Sofie Pro innebär att man som kund får tillgång till en kopia på temat för Sofie och har då möjlighet att anpassa det själv. För att anpassa sitt tema krävs kunskaper om PHP, HTML5, Javascript och CSS3. Hur djupa kunskaper som behövs beror förstås på hur stora anpassningar som önskas. Vi kan även hjälpa er med era önskade anpassningar. Sådan utvecklarhjälp ingår inte i installationskostnaden utan görs mot en särskild kostnad på uppdrag. Kontakta oss för mer information.

Följande gäller alla utgåvor:
•  Endast tillgång via webbläsare – ingen tillgång till server via SSH.
•  Koppling till Google Analytics för statistik på användning, alternativt Matomo Analytics via Sofie Visit
•  Automatisk uppgradering till framtida versioner av Sofie.