Fältgruppering

Du kan skapa grupper av fält som är underordnade ett annat huvudfält. Vad detta betyder är helt enkelt att de grupperas tillsammans, för att underlätta synlighet i visningsläget. Det angivna huvudgruppsfältet avgör var gruppen visas. Man ställer in fältgruppering i ‘Utseende’ -> ‘Fältgruppering’, och trycker på ‘Skapa fältgrupp’. Nedan ser man ett exempel på Historik fälten, dessa blir nu grupperade på publika sidan och hamnar på samma rad, te.x. Sverige, Västerbotten, Umeå…

Sedan väljer du ett eller flera fält, genom att hålla inne ctrl- eller  knappen. Välj ett gruppnamn, och klicka sedan på den gröna knappen ‘Lägg till fält’. Nu väljer du vilket av fälten som skall vara huvudgruppfält, samt anger om ändringen skall vara synlig på publika och/eller adminsidan.

Huvudgruppfältet avgör om gruppen visas (om huvudgruppfältet är dolt i HideElements så döljs hela gruppen). Det bestämmer också var (fältordningen) gruppen har i visningsläge: Fältgruppen kommer visas på den plats huvudgruppfältet ligger. Grupperingen måste ha ett s.k Huvudgruppsfält. Detta val är obligatoriskt för att huvudgruppsfält bestämmer om och var gruppen ska visas.

Man kan dra i de fält man sedan lagt till för att ändra visningsordningen, samt välja om fältnamnen skall visas, och välja avgränsare (redigera rutorna ‘före’/’efter’). Se även till att välja om denna gruppering ska visas på Publik, Admin sida eller både och. Detta gäller enbart visningsläget på objekt/samling/person.

Går även att välja hur fälten ska separeras med t.e.x. kommatecken. Utöver detta kan man lägga till egen text antingen framför eller efter fälttexten. Sudda bara ut och ersätt texten “före” eller “efter”. Om ett fält inte har något värde så kommer inget visas, varken avgränsare eller etikettinställning.

Slutligen så är det möjligt att ha olika grupper för samma gruppfält på publik respektive admin sida. Observera dock att endast en grupp per tema (admin/publik) kan finnas.