Fältgruppering

Du kan skapa grupper av fält som är underordnade ett annat huvudfält. Vad detta betyder är helt enkelt att de grupperas tillsammans, för att underlätta synlighet i visningsläget. Det angivna huvudgruppfältet avgör var gruppen visas. Man ställer in fältgruppering i ‘Utseende’ -> ‘Fältgruppering’, och trycker på ‘Skapa fältgrupp’.

Sedan väljer du ett eller flera fält, genom att hålla inne ctrl- eller  knappen. Välj ett gruppnamn, och klicka sedan på den gröna knappen ‘Lägg till fält’. Nu väljer du vilket av fälten som skall vara huvudgruppfält, samt anger om ändringen skall vara synlig på publika och/eller adminsidan.

Huvudgruppfältet avgör om gruppen visas (om huvudgruppfältet är dolt så döljs hela gruppen). Det bestämmer också var (fältordningen) gruppen har i visningsläge: Fältgruppen kommer visas på den plats huvudgruppfältet ligger.

Man kan dra i de fält man sedan lagt till för att ändra visningsordningen, samt välja om fältnamnen skall visas, och välja avgränsare (redigera rutorna ‘före’/’efter’)

Går även att välja hur fälten ska separeras med t.e.x. kommatecken. Utöver detta kan man lägga till egen text antingen framför eller efter fälttexten. Sudda bara ut och ersätt texten “före” eller “efter”.