Import till Excel

Efter exporten är klar har man en ZIP fil. I denna ligger alla export filerna komprimerade. Efter man packat upp dessa och vill öppna export filerna i te.x. Excel så går det ej att bara starta programmet och öppna den utan detta görs genom att öppna Excel och gå till fliken Data. Där klickar man på “Från text” i sektionen Hämta extern data. Se bild nedan:

export4

När man sedan valt filen som ska importeras i Excel så kommer denna ruta upp:

excel2

Viktigt att ställa in 65001 : Unicode (UTF-8) i Filursprung som på bilden samt bocka i Avgränsande fält. Klicka sedan på Nästa.

excelimport

Här bockar man för Komma. Sedan är det bara att välja Slutför så öppnas filen i Excel.