Format på importfiler

Nedanstående dokument skall endast användas när import skall ske från ett externt system. Innehållet är skrivet för tekniker som skall generera en import-fil till Sofie från ett eget system. Om något är oklart – tag kontakt med vår support!

Format för import av objekt i Sofie